شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 25/09/1400

باید ترتیبی درخصوص سند دار شدن املاک قولنامه ای اتخاذ شود

25.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

  نامه مدیر کل امور شهری استانداری مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای، باعث نگرانی شهرداری و همشهریان شده است. این امر باعث جلوگیری از بازسازی بافت فرسوده شهر میشود چراکه اکثر املاک در شهر الوند مخصوصا در بافت فرسوده فاقد سند می باشند. ابتدا باید ترتیبی اتخاذ شود که این […]