شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 22/09/1400

دیدار شورای کشاورزی با اعضای شورا و شهردار شهر الوند‌‌

22.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

در این دیدار که به منظور بررسی و حل مشکلات زمین‌های موسوم به علی آباد برگزار شد، ابتدا اعضای شورای کشاورزی در رابطه با مشکلات موجود در زمین های علی آباد مطالبی را بیان و از شورای شهر و شهردار درخواست همکاری کردند. در ادامه دکتر هاشمی شهردار شهر الوند در رابطه با وضعیت فعلی […]