شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 10/09/1400

پاسخ رئیس شورا به سه سوال مردمی

10.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

ابوالحسن شیرمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر الوند به سه سوال مردمی پاسخ داد. سوال اول: علت عدم وجود روز و ساعت مشخص ملاقات مردمی با رئیس شورا: رئیس شورا به دلیل پی‌گیری موارد اداری شورا و حضور در جلسات متعدد نمی‌تواند ساعت حضور مشخصی داشته باشد ولی در هر فرصتی حتی بیشتر از سایر اعضا […]