شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 02/09/1400

صحبت های آقای شیرمحمدی در رابطه با بسیج

2.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

  ابوالحسن شیرمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر الوند با تبریک چهل و دومین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، تفکر بسیجی را تنها راه نجات کشور دانست و هفته بسیج را به همه بسیجیان و مردم شهر الوند تبریک گفت.  

صحبت های آقای حمید رضائی شالی در خصوص چاه های آب غیر مجاز

2.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

صحبت های آقای حمید رضائی شالی در خصوص اراضی بایر موقوفه

2.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

  اراضی بایر موقوفه با رعایت موازین شرعی وقانونی در سال ۴۶فروخته شده، اسناد ۶دانگ صنایع و ساکنین نمی بایست مجدد وقف میشد

صحبت های آقای اباذر عالمی در خصوص زمین های مرسوم به شلویری

2.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

اباذر عالمی عضو شورای اسلامی شهر الوند: زمین های بایر زیادی در اطراف شهر الوند وجود دارد که برای کشاورزی مناسب نیست که میتوان از آنها برای تفکیک و ساخت و ساز استفاده کرد ولی متاسفانه بهترین زمین های کشاورزی را وارد محدوده کرده اند و این اراضی را به عنوان اراضی دولتی معرفی کرده […]

صحبت های آقای رضا شکور در خصوص خاموشی های سطح شهر

2.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

در رابطه با خاموشی های سطح شهر چندین بار با رئیس اداره برق مکاتبه شده است ولی متاسفانه پاسخ منطقی دریافت نکرده ایم و در جلسه شورا نیز حاضر نشده اند. شورای شهر وکیل مردم است و وکیل باید به دنبال احقاق حق موکل خود باشد و حتما باید پیگیری های بیشتری در این خصوص […]

ابوالحسن شیرمحمدی: الوند باید در همه ی زمینه ها اول باشد

2.09.1400
|
0 دیدگاهها
|

ابوالحسن شیرمحمدی رئیس شورا یادآور شد، الوند باید در همه عرصه ها اول باشد و باید عالمانه، متحدانه و شجاعانه عمل کرد و همه ی مردم باید متحد باشند و رسانه ها و جوانان با هر تفکری باید در کنار هم قرار گیرند. در ادامه از صدا و سیما به خاطر پخش راهپیمایی اعتراضی کشاورزان […]