شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو ماهانه: مهر 1400

دیدار مسئولین شهرداری الوند با اعضای شورای اسلامی شهر الوند

3.07.1400
|
0 دیدگاهها
|

در این دیدار آقایان: جوادی: سرپرست شهرداری، جاوید: مسئول حقوقی، شفیعی: مسئول املاک، باقری: مسئول فنی و شهرسازی، امامقلیان: مسئول سرمایه گذاری و ستاد بازآفرینی حضور داشتند. در راستای این دیدار مسئولین و شورا مطالبی را در خصوص زمین های گلچین و شلویری بیان و مخالفت خود را با تفکیک این اراضی اعلام نموده و […]