شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 09/06/1400

دیدار کارآفرین جوان با اعضای شورا

9.06.1400
|
0 دیدگاهها
|

در این دیدار، مهندس نظری، کارآفرین جوان الوندی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌هایش برای حل مشکلات مجموعه خود از اعضای شورا درخواست همکاری کرد که مقرر گردید که اعضای شورا مساعدت های لازم را در جهت حل مشکلات وی انجام دهند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان البرز با اعضای شورای اسلامی شهر الوند دیدار کرد

9.06.1400
|
0 دیدگاهها
|

در این دیدار سرگرد اوسطی رئیس پلیس راهور شهرستان البرز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد راهور شهرستان، در مورد انضباط شهری و کنترل ترافیک پیشنهادهایی را ارائه کرد که مورد استقبال اعضای شورا قرار گرفت و مقرر گردید پی‌گیری‌های لازم در جهت اجرایی شدن پیشنهادهای مطرح شده به عمل آید