شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو ماهانه: شهریور 1396

معارفه سرپرست شهرداری الوند در شورای شهر برگزار گردید.

4.06.1396
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند؛ مراسم معارفه آقای مهندس عیوض ذاکری به عنوان سرپرست شهرداری الوند با حضور مهندس نصیری معاون فرمانداری شهرستان البرز در دفتر شورای شهر الوند برگزار شد.          

با حضور مهندس عسگری فرماندار شهرستان البرز مراسم تحلیف شورای شهر الوند برگزار گردید.

1.06.1396
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند؛ مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر الوند دوره پنجم در مورخ 1/6/96 با حضور مهندس عسگری فرماندار شهرستان البرز در دفتر شورای شهر الوند برگزار شد.           در ابتدای جلسه مهندس عسگری فرماندارشهرستان البرز با اشاره به وظایف شورا اظهار داشت: بر اساس قانون جلسات شورای شهر باید […]