شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 04/02/1396

به مناسبت هفته سلامت شورای اسلامی از کلینیک تخصصی بهداشتی و درمانی شهر الوند بازدید کردند.

4.02.1396
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  در چهارمین روز  اردیبهشت سال 96  اعضای شورای اسلامی شهر الوند، مهندس عسگری فرماندار شهرستان البرز  و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین و مسئولین  شبکه بهداشت شهرستان البرز به مناسبت فرارسیدن هفتهسلامت از چگونگی روند پیشرفت ساخت کلینیک تخصصی شهر الوند واقع در میدان امام علی (ع) بازدیدکردند.