شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 25/04/1394

انجمن مهندسان و نخبگان شهرستان البرز میهمان شورای شهر الوند شدند

25.04.1394
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:   در پی نشت اعضای شورای اسلامی و انجمن مهندسان و نخبگان شهرستان البرز در جلسه روز سه شنبه مورخ 23/4/94 در دفتر شورا و درخواست انجمن برای مکانی جهت فعالیت در شهرستان، پس از بحث و بررسی شورای اسلامی شهر الوند طی مکاتبه ای با مدیر کل […]