شورای اسلامی شهر الوند

پیشنهادات و نظرات مردمی

شورای شهر الوند پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان است برای این منظور فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید .