شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره: 340

متن مصوبه

دسته :
عمومی

مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر الوند در سال 1395

شماره جلسه : 340تاریخ جلسه: 3/11/1395ساعت : 30/14مکان جلسه : دفتر شوراتعداد صفحات : 1
اعضا : (حاضرین) آقایان :  قدمی ، حسنی ،  ملائی ، جهانی ، قلی زاده ، عالمی ، خمسه
غائبین آقایان :  رفائی نژاد – اوسطیمیهمان (آقایان):
دستور کار : بررسی لوایح ارسالی از شهرداری و نامه های رسیده از ادارات و سازمانها و نامه های مردمی

 

پس از تلاوت قرآن جناب آقای علی قدمی نایب رییس شورای اسلامی شهرالوند ضمن عرض سلام و وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا و میهمانان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر نمودند .
نتایج مصوبات :
سپس نامه های ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 14184/ص/14 مورخ 2/11/95 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز هزینه و پرداخت مبلغ 43.650.000 ریال به حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی جهت برگزاری مراسم مذهبی و هنری از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2- تعداد 18 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان البرز ، اداره بهزیستی شهرستان البرز و شرکتهای شهرستان البرز ارسال گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1