شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 168 مورخ 23/8/98

متن مصوبه

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر الوند

1– شماره جلسه  168

تاریخ دعوتنامه : 20/8/98  تاریخ جلسه : روز سه شنبه مورخ      21/8/98  از ساعت 00/17  الی00/20شماره جلسه : 168
نوع جلسه (عادی / فوق العاده) :

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

 

مکان : صحن شورا

 

2– اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها) :

 

ردیفنام و نام خانوادگیامضاورودخروجردیفنام و نام خانوادگیامضاءورودخروج
1مهتاب بهرامی 1700/205جواد خطمی 1700/20
2علی قدمی 1700/206اسماعیل میرزایی 1700/20
3علی رضایی جهانی 1700/207محمدرفائی نژاد 1700/20
4سهراب ذاکری 1700/20

 

3– اعضای غایب در جلسه :

 

4– مدعوین حاضر درجلسه :

ردیفنام و نام خانوادگیدستگاه اجراییسمتملاحظات
     

 

5– خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سرکار خانم مهتاب بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خسته نباشید از حضور اعضای شورا در جلسه تقدیر و تشکر کردند .

 

6– دستور جلسات :

شماره ردیفدستور جلسهنظر کمیسیون ذیربطشماره جلسهتاریخ جلسه
1بررسی لوایح شهرداری و نامه های وارده 16821/8/98
7- خلاصه مفید مذاکرات :  

 

 

8– متن مصوبه شورا :  

792- نامه شماره 20288/ص/11 مورخ 21/8/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر انعقاد قرارداد با وکیل حائز شرایط جهت پیگیری برخی از پرونده های حقوقی مطروحه شهرداری و مطالبات معطل و بلاتکلیف شهرداری و سازمانهای تابعه در سنوات ماضیه و استیفای حقوق و مطالبات بر حق شهرداری از محل ردیف 205510 ماده 5 با پادار نمودن اعتبار لازم در قالب متمم بودجه در صورت نیاز )) در جلسه مطرح و با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت قرار گرفت .  و مقرر گردید :  1- گزارشی از پرونده های حقوقی و مطالبات شهرداری به شورا ارایه شود . 2- جهت انعقاد قرارداد برای هر پرونده مجوز لازم از شورا اخذ شود .

آراء اعضاء شورای اسلامیموافقمخالفدلایل مخالفتامضاء
1مهتاب بهرامی  
2علی قدمی  
3علی رضایی جهانی  
4سهراب ذاکری  
5جواد خطمی  
6اسماعیل میرزایی  
7محمد رفائی نژاد  
جمع  
تصمیم شورا         تصویب شد                    تصویب نشد

 

 

793- نامه شماره 17954/ص/16 مورخ 21/7/98 شهرداری محترم موضوع(( درخواست صدور مجوز مبنی بر واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر الوند را در مجموعه الوند به (شرکت طرح و توسعه سبز البرز) با افزایش 35% مبلغ قرارداد سال 1397 و نیز مجموعه البرز به (شرکت گیاه آفرینان سبز قزوین) با افزایش 60% مبلغ قرارداد سال 97 به مدت 4 ماه از تاریخ 15/5/98 لغایت 15/9/98 بصورت ترک تشریفات تا عادی شدن شرایط و با توجه به اتمام مدت تمدید قرارداد شرکتهای پیمانکاری فضای سبز در مورخ 15/5/98 تا انجام مناقصه جدید )) در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .  

آراء اعضاء شورای اسلامیموافقمخالفدلایل مخالفتامضاء
1مهتاب بهرامی  
2علی قدمی  
3علی رضایی جهانی  
4سهراب ذاکری  
5جواد خطمی  
6اسماعیل میرزایی  
7محمد رفائی نژاد  
جمع  
تصمیم شورا         تصویب شد                    تصویب نشد

794- نامه شماره 1499 مورخ 21/8/98 پیشنهاد چند تن از اعضای شورا درخصوص((در اختیار قراردادن سالنهای ورزشی یادگار امام(ره) و امام علی(ع) به ورزشهای صبحگاهی همگانی بانوان و آقایان به تفکیک از ساعت 30/6 الی 30/8 به صورت رایگان تا پایان فروردین ماه 99 مانند سنوات گذشته و بنا به درخواست شهروندان محترم )) در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع با اکثریت مطلق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامیموافقمخالفدلایل مخالفتامضاء
1مهتاب بهرامی  
2علی قدمی  
3علی رضایی جهانی  
4سهراب ذاکری  
5جواد خطمی  
6اسماعیل میرزایی  
7محمد رفائی نژاد  
جمع  
تصمیم شورا         تصویب شد                    تصویب نشد

 

795- نامه شماره 1504  مورخ 21/8/98 پیشنهاد چند تن از اعضای شورا درخصوص((مراجعه برخی از شهروندان جهت اخذ انشعابات آب ، برق ، گاز و اخذ استعلام بانکی جهت ارایه به ادارات مذکور و ارایه پاسخ استعلام توسط شهرداری منوط به اخذ و تسویه حساب جرایم می باشد و این موضوع شهروندان را با مشکلات عدیده روبرو کرده است و پیشنهاد می گردد پاسخ استعلام ادارات آب ، برق و گاز توسط شهرداری ارایه شود تا شهروندان محترم بتوانند نسبت به اخذ انشعابات اقدام نمایند و صرفاً صدور پایان کار منوط به تسویه جرایم و عوارض گردد )) در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع با اکثریت مطلق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامیموافقمخالفدلایل مخالفتامضاء
1مهتاب بهرامی  
2علی قدمی  
3علی رضایی جهانی  
4سهراب ذاکری  
5جواد خطمی  
6اسماعیل میرزایی  
7محمد رفائی نژاد  
جمع  
تصمیم شورا         تصویب شد                    تصویب نشد

 

 

در پایان تعداد 22 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز و شرکتهای صنعتی شهرستان البرز ارسال گردید .

9– نتایج رای گیری مخفی

متن مصوبهتصمیم شورا
 تصویب شد                    تصویب نشد